Představení portálu

Vítejte na vzdělávacím portálu eKabinet.cz.

Vzdělávací portál eKabinet.cz je provozován společností EDULOGY, s.r.o. Byl navržen primárně pro školy a učitele, kteří hledají nové a moderní způsoby vyučování a jejich žáky. Cílem portálu je poskytnout školám, učitelům a žákům kvalitní, atraktivní a motivující vzdělávací materiály pro zefektivnění a modernizaci vzdělávacího procesu.

Vzdělávací portál eKabinet.cz představuje komplexní nástroj pro učitele, který slouží k přípravě výukových materiálů, pro práci se žáky během vyučovací hodiny a následně na kontrolu domácích úloh, vypracovaných žáky.

Vzdělávací materiály
Vzdělávací portál eKabinet.cz obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů, které jsou přístupné online. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 2D a 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou přístupné podle předmětů a úrovní.

Na portálu eKabinet.cz je také více než 5000 vzdělávacích videí pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy v českém jazyce. Zařazena jsou do jednotlivých oblastí a předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis, Člověk a jeho svět) a do tematických celků dle Rámcového vzdělávacího programu.

Nástroje pro učitele
Portál eKabinet.cz přináší učitelům široké možnosti využití vzdělávacích materiálů. Každý učitel má možnost vytvářet si přípravy na vyučovací hodiny vhodné pro použití s interaktivní tabulí nebo datovým projektorem. Kromě vzdělávacích materiálů umístěných na portálu eKabinet.cz máte možnost začlenit do své přípravy na vyučovací hodinu také vlastní materiály nebo odkazy na webové stránky. Získáte tak ucelený soubor vyučovacích materiálů, které odpovídají jak vašim představám, tak potřebě vašich žáků v rámci konkrétní vyučovací hodiny.

Pro aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny může učitel použít jak interaktivní cvičení ze své přípravy na hodinu, tak úlohy zaměřené na samostatnou práci žáků.


2020 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat