Vzdělávací materiály
Vzdělávací portál eKabinet.cz obsahuje více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 2D a 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou k dispozici online, rozdělené podle předmětů a úrovní.

V levé části hlavní stránky se nacházejí záložky, v rámci kterých jsou zařazeny všechny vzdělávací materiály portálu:

 • Přírodovědné předměty
  Vzdělávací materiály z předmětů matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis a přírodověda pro základní a střední školy, rozdělené na kapitoly a lekce. Vzdělávací materiály se dělí na Učitelské lekce a Žákovské lekce. Učitelské lekce jsou primárně určeny pro učitele na tvorbu příprav pro vyučovací hodiny. Žákovské lekce jsou primárně určeny žákům pro samostatnou práci a samostudium. Oba typy lekcí se skládají z řady jednotlivých vzdělávacích stránek a podstránek. Na portálu eKabinet.cz je také více než 5000 vzdělávacích videí pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy v českém jazyce. Zařazena jsou do jednotlivých oblastí a předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie, přírodopis, Člověk a jeho svět) a do tematických celků dle Rámcového vzdělávacího programu.

 • Matematika pro 1. stupeň ZŠ
  Matematika pro 1. stupeň ZŠ byla vytvořena na základě jedinečné výukové metody z Finska, která se stala celosvětově uznávaným měřítkem pro vzdělávací standardy. Obsahuje výkladovou část, praktická interaktivní cvičení, rozšiřující úkoly a doplňkové materiály. Vše je přizpůsobeno Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Materiály zahrnují více než 30 různých témat zpracovaných v 849 lekcích. Celkově produkt obsahuje přes 4 400 atraktivních simulací, animací a ilustrací a je vhodný pro využití na interaktivních tabulích. Vedle učitele provází žáky lekcemi a cvičeními také vybraná animovaná postavička.
 • Předškolní vzdělávání
  Edukační materiály pro děti předškolního věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, řeči, motoriky, chování a jiné). Materiály poskytují pedagogům mateřských škol a pedagogům na prvním stupni základních škol velké množství nástrojů podporujících komplexní rozvoj nejdůležitějších vývojových oblastí osobnosti dítěte. Zároveň umožňují dosahovat vzdělávací standardy podle Rámcového vzdělávacího programu. Velké množství interaktivních cvičení zaměřených na rozvoj různých aspektů vývinu dětí je doplněné o materiály, které je možné vytisknout a pracovat s nimi i po vypnutí počítače. Odborná metodická publikace Školka hrou doplňuje materiály o další aktivity, které mohou učitelé mateřských škol využívat nejen uvnitř, ale i venku.
 • Anglický jazyk
  Vzdělávací materiály pro výuku anglického jazyka pro mateřské, základní a střední školy. Naleznete zde materiály jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé. Materiály pokrývají úrovně A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou založené na moderních výukových a didaktických metodách, které zabezpečují efektivní učení se cizího jazyka. Vybrané materiály jsou vhodné pro přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET, FCE, BEC.


2020 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat