Mé přípravy na hodinu

Mé přípravy na vyučovací hodinu představují nástroj pro učitele, který slouží pro přípravu vzdělávacích materiálů na vyučovací hodiny. Kromě vzdělávacích materiálů, umístěných na portálu eKabinet.cz, máte možnost začlenit do své přípravy na vyučovací hodinu také vlastní materiály a odkazy na webové stránky. Získáte tak ucelený soubor vyučovacích materiálů, které odpovídají jak vašim představám, tak potřebě vašich žáků v rámci konkrétní vyučovací hodiny. Videomanuál, jak vytvářet přípravy na vyučovací hodiny, naleznete ve Školicí zóně.

Tvorba příprav na vyučovací hodinu
Přípravy můžete vytvářet v části Mé přípravy na hodinu nebo během vyhledávání a prohlížení materiálů na portálu. Kliknutím na tlačítko Přidat do přípravy v části Možnosti můžete po zobrazení informací o konkrétním vzdělávacím materiálu tento materiál přidat do již existující přípravy nebo vytvořit s tímto materiálem přípravu novou.

Vaše příprava na vyučovací hodinu může obsahovat tyto materiály:
  • Vzdělávací materiály z portálu eKabinet.cz: v části Upravit přípravu klikněte na možnost Přidat materiály.
  • Vaše vlastní soubory: do přípravy na hodinu můžete přidávat soubory různého formátu, např.: prezentace MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, obrázky apod. V části Upravit přípravu klikněte na možnost Přidat soubor.
  • Odkazy na webové stránky: v části Upravit přípravu klikněte na možnost Přidat odkaz.

V části Upravit přípravu můžete následně každý přidaný materiál upravovat a přidat k němu detailní informace pro potřeby použití v rámci vyučovací hodiny. Zároveň zde můžete ve sloupci s názvem Zobrazit v přípravě dočasně zrušit zobrazení konkrétního materiálu v přípravě na vyučovací hodinu.

Tisk seznamu materiálů, přidaných do přípravy
Pokud potřebujete, můžete si vytisknout kompletní seznam materiálů přidaných do své přípravy na hodinu, nebo vytvořit PDF dokument obsahující tento seznam. V části Upravit přípravu klikněte na možnost Tisknout, resp. PDF.


2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat