Mé úlohy pro žáky

Mé úlohy představují nástroj pro učitele, který slouží k tvorbě úloh pro žáky. Používání tohoto nástroje přináší zefektivnění vzdělávacího procesu díky jednoduchému způsobu tvorby úloh, jejich vypracovávání a samotnému vyhodnocení výsledků. Vzhledem k tomu, že je zadávání a vypracovávání úloh personalizované, získáváte okamžitou zpětnou vazbu od každého žáka s možností individuálního přístupu a přizpůsobení obsahu úloh potřebám konkrétních žáků. Žáci mají úlohy zpřístupněny na vzdělávacím portálu www.eUlohy.cz, což umožňuje jejich přístup k nim nejen během vyučovací hodiny, ale i během jejich přípravy doma. Videomanuál, jak vytvářet úlohy pro žáky, naleznete ve Školicí zóně.

Tvorba úloh
Úlohy můžete vytvářet v části Mé úlohy nebo při vyhledávání a prohlížení materiálů na portálu. Kliknutím na tlačítko Přidat do úlohy v části Možnosti můžete po zobrazení informací o konkrétním vzdělávacím materiálu tento materiál přidat do existující úlohy, nebo jej použít pro vytvoření nové úlohy.

Vaše úlohy pro žáky mohou obsahovat tyto výukové materiály:
  • Vzdělávací materiály z portálu eKabinet.cz: klikněte na tlačítko Upravit pod názvem dané úlohy a poté klikněte na možnost Přidat materiály. Pro získání přehledné statistiky výsledků po vypracování těchto materiálů žáky doporučujeme přidávat do úlohy vzdělávací materiály, které obsahují cvičení z žákovské nebo učitelské lekce.
  • Vaše vlastní soubory: do úlohy můžete přidávat soubory různého formátu, např.: prezentace MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, obrázky apod. Klikněte na tlačítko Upravit pod názvem dané úlohy a následně klikněte na možnost Přidat soubor.
  • Odkazy na webové stránky: klikněte na tlačítko Upravit pod názvem dané úlohy a poté klikněte na možnost Přidat odkaz.

Při vytváření úlohy zároveň zadáváte její název, detailní instrukce pro žáky, podle kterých mají postupovat při vypracovávání úlohy a libovolný přístupový kód, který je jedinečný pro každou úlohu.

Vypracovávání úloh žáky
Žáci vypracovávají úlohy, zadané učitelem, na vzdělávacím portálu www.eUlohy.cz. Přístup k úlohám je rychlý a jednoduchý. Není potřeba, aby se žáci registrovali a vytvářeli si uživatelská konta. Na portálu www.eUlohy.cz zadá žák své jméno a přístupový kód k úloze, o které jej informoval učitel. Kliknutím na tlačítko Začít úlohu se žákovi zobrazí základní informace o úloze včetně instrukcí. Pokud chce začít danou úlohu vypracovávat, je potřeba kliknout na tlačítko Zobrazit. Kliknutím na tlačítko Odeslat úlohu žák práci s úlohou ukončí a její řešení se automaticky odešle učiteli.

Výsledky úloh
Výsledky úloh a jejich řešení vašimi žáky naleznete v části Mé úlohy. Klikněte na tlačítko Upravit pod názvem dané úlohy a následně klikněte na možnost Výsledky. V této části můžete zkontrolovat práci svých žáků, prohlédnout si a vytisknout statistiku výsledků.


2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat