Nákup materiálů

Nákup balíčků

Balíček vzdělávacích materiálů představuje ucelenou sadu materiálů pro konkrétní předmět nebo skupinu předmětů. Po zakoupení balíčku získávají všichni učitelé přiřazení k dané škole přístup ke vzdělávacím materiálům a mohou je neomezeně používat pro potřeby výuky během doby platnosti školní licence.

Licence je určena pro neomezený počet učitelů jedné školy a je platná dle délky licence konkrétního balíčku vzdělávacích materiálů. Začátek platnosti licence je v případě existujícího uživatele stanoven dnem přijetí platby za balíčky vzdělávacího obsahu, nebo dnem zaslání přihlašovacích údajů školnímu administrátorovi v případě nového uživatele. Pokud se u některých balíčků rozhodnete zadat jiný začátek platnosti licence, určíte si datum při objednávce.

Součástí portálu ekabinet.cz jsou i nástroje na přípravu hodin a zadávání úloh umožňující učiteli efektivně vypracovat přípravu na výuku a zároveň zadávat žákům úlohy k vypracování mimo školu.

Na nákup je možné využít Šablony pro mateřské a základní školy, viz aktuální výzva MŠMT z června 2016. Kontaktujte nás na info@ekabinet.cz nebo telefonicky na čísle +420 212 242 963, rádi Vám poradíme s výběrem vhodných balíčků i šablon. Přehled šablon, z nichž můžete financovat nákup digitálního vzdělávacího obsahu, je uveden na www.edulogy.cz/sablony.

Způsob nákupu

Pro nákup balíčků vzdělávacích materiálů můžete využít následující možnosti:
- Elektronický obchod na portálu eKabinet.cz, část Obchod v hlavním menu.
- Objednávka e-mailem zaslaná na info@ekabinet.cz.
- Objednávka telefonicky na čísle +420 212 242 963, kde vám s výběrem balíčku pomůžeme.

Elektronický nákup na portálu eKabinet.cz

Na stránce Obchod klikněte na ikonu Objednat a následně v online formuláři zaškrtněte balíčky, které si přejete zahrnout do objednávky. Nákup dokončete vyplněním fakturačních údajů školy a kontaktní osoby, která spravuje nebo bude spravovat účet vaší školy na eKabinet.cz.

Po obdržení objednávky zašleme na kontaktní e-mail zálohovou fakturu, po jejím uhrazení budou škole zpřístupněny zakoupené balíčky a kontaktní osobě zaslány přihlašovací údaje na portál eKabinet.cz. Zároveň Vám na tuto adresu zašleme daňový doklad potvrzující zakoupení vzdělávacích materiálů.

Úhrada proforma faktury

Proforma fakturu je možné uhradit prosím bankovním převodem, pro který budete potřebovat následující údaje:
Název společnosti: EDULOGY, s.r.o.
Název banky: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7952008001/5500
Variabilní symbol: uveďte číslo proforma faktury

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.


2020 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat