Nejčastější otázky

Proč využívat interaktivní výuku?

Interaktivní výuka je moderní a perspektivní forma vyučování, která využívá nejnovější technologie a postupy. Interaktivní a zábavná forma výuky pomáhá zvyšovat motivaci dětí a aktivně je zapojovat do výuky. Žáci tak nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání.

Jaké materiály jsou na portálu eKabinet.cz?

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz naleznete více než 50 000 profesionálně vytvořených vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou přístupné podle předmětů a úrovní. Učitelé mohou na portálu eKabinet.cz také využít nástroje na tvorbu příprav na vyučovací hodiny ve formě prezentací a na přípravu zadání a domácích úloh pro žáky a jejich následnou kontrolu.

Jak mohu získat přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz a jaká je cena?

Přístup může získat každá škola zakoupením balíčků digitálního vzdělávacího obsahu v elektronickém obchodě na eKabinet.cz, kde se také seznámíte s kompletní nabídkou. Podrobný návod, jak postupovat, naleznete v sekci Podpora – Nákup materiálů.

Nabízíte také materiály pro mateřské školy?

Pro mateřské školy je na portálu eKabinet.cz k dispozici více než 3 500 digitálních edukačních materiálů z edice eduSensus. Digitální obsah je určen nejen pro děti předškolního věku, ale také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, řeči, motoriky, chování). Ukázkové materiály a více informací o titulech z edice eduSensus naleznete na portálu eKabinet.cz v části Předměty.

Jaké softwarové vybavení mi umožní pracovat s digitálními vzdělávacími materiály, umístěnými na portálu eKabinet.cz?

Digitální vzdělávací materiály lze využít na interaktivních tabulích všech značek (napť. SmartBoard, ActivBoard, Interwrite, eBeam a dalších). Je možné s nimi pracovat také bez interaktivní tabule, s pomocí počítače a dataprojektoru či v počítačové učebně.

Poskytuje portál eKabinet.cz kromě digitálních vzdělávacích materiálů také další nástroje pro učitele?

Na vzdělávacím portálu eKabinet.cz mohou učitelé využít nástroj na tvorbu příprav na vyučovací hodiny a nástroj na přípravu zadání a domácích úloh pro žáky a jejich následnou kontrolu.

Jak mohu na portálu eKabinet.cz vytvořit přípravu na vyučovací hodinu?

Přípravy se vytvářejí v části Mé přípravy na hodinu dostupné po přihlášení na hlavní stránce portálu. Klikněte na Vytvořit novou přípravu, zadejte její název, popis a klikněte na tlačítko Vytvořit. Poté vyhledejte na portálu vhodné vzdělávací materiály kliknutím na odkaz Vyhledat vzdělávací materiály pro tuto přípravu. Vyhledané materiály přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Přidané materiály lze dále upravovat a měnit jejich pořadí. Podrobný postup se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé přípravy na hodinu.

Jak se vytváří domácí úlohy?

Úlohy pro žáky se vytvářejí v části Mé úlohy, dostupné po přihlášení na hlavní stránce portálu. Vzhledem k tomu, že je zadávání a vypracovávání úloh personalizované, získáte okamžitou zpětnou vazbu od každého žáka s možností individuálního přístupu. Při vytváření úlohy zadejte její název, zadání pro žáky, podle kterého mají postupovat a přístupový kód, který je jedinečný pro každou úlohu. Žáci vypracovávají vámi zadané úlohy na vzdělávacím portálu eÚlohy.cz, kde uvedou své jméno a přístupový kód k úloze. Kliknutím na tlačítko Začít úlohu se jim zobrazí základní informace o úloze včetně zadání. Po vypracování úlohy ji žáci odešlou zpět učiteli prostřednictvím tlačítka Odeslat úlohu. Výsledky úloh a jejich řešení žáky se zobrazí v učitelském kontě u každé úlohy v části Mé úlohy.Podrobný postup se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé ulohy.

Je možné získat přihlašovací údaje také pro žáky?

Žáci získávají přístup k úlohám zadaným učitelem na portál eÚlohy.cz, což jim umožňuje práci jak ve škole, tak z domu. Není potřeba, aby se registrovali a vytvářeli si uživatelská konta. Na portálu www.eUlohy.cz zadá žák své jméno a přístupový kód k úloze, který dostal od učitele. Výsledky úloh a jejich řešení vašimi žáky naleznete v části Mé úlohy. Více o tvorbě úloh se dozvíte ve videomanuálu nebo v části Podpora/Mé ulohy.

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.


2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat