Ochrana údajů
§ 1. Zpracování a ochrana osobních údajů
  1. Společnost EDULOGY, s.r.o., (Provozovatel) respektuje právo uživatelů na ochranu soukromí. Osobní údaje uživatele budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Uživatel souhlasí s užitím svých osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (login, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro vnitřní účely a analýzu Provozovatele.
  2. Osobní údaje uživatele budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  3. Některé vzdělávací materiály a funkcionalita na Portálu je dostupná pouze pro registrované uživatele.
§ 2. Soubory cookie
  1. Soubory cookie jsou malými soubory, které server ukládá v počítači uživatele v textovém formátu. Server má přístup k informacím z tohoto souboru při opětovném připojení z tohoto počítače.
  2. Soubory cookie obsahují informace, nezbytné pro správné fungování portálu.
  3. Obsah cookie souborů neumožňuje identifikaci uživatele. Osobní údaje se v cookie souborech neukládají.
  4. Většina internetových prohlížečů umožňuje ukládání cookie souborů automaticky. Uživatel může ve svém prohlížeči nakonfigurovat způsob, jakým budou cookie soubory ukládány na disk jeho počítače, nebo jejich ukládání úplně zakázat.
  5. Pro přihlášení se na portál je povolení cookie souborů nezbytné.
2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat