Názory uživatelů

Názory učitelů

 • Portál aktivně využívám od ledna 2015, kdy jsem absolvovala školení v centru EDUkační LABoratoře. Pracuji hlavně s materiály pro předškolní vzdělávání. Jsou pěkné, přehledné a i hezky ilustrované. Protože máme ve třídě pouze jeden počítač, používám je spíše při individuální přípravě nebo při odpoledních činnostech, kdy už je ve třídě méně dětí. Výborně zpracovaná mi připadne diagnostika dítěte v Přípravě na školu, ale nejvíce používám Hravá slovíčka a Krok za krokem. Publikace ŠKOLKA HROU je naprosto dokonale zpracovaným materiálem pro široké využití. Děti práce s počítači či tablety baví, většinu času však stále tráví společnými hrami a pohybem venku.

  Barbora Milfaitová, učitelka, MŠ Velká Hleďsebe


 • Nejvíce si cením pestrosti obsahu a množství zajímavého materiálu na jednom místě. V letošním roce se těším na další nabídku cvičení a nových videí pro výuku. S portálem eKabinet.cz jsem velmi spokojen, materiály odpovídají věku žáků a jsou jimi velmi nadšeně přijímány - zvláště vtipná videa a také cvičení, která vypracovávají doma na vlastním počítači. Více jsme ho začali využívat po proškolení, kdy jsme lépe pochopili přínos materiálů pro výuku, a další materiály byly přeloženy do češtiny.

  Ludvík Uhrovič, učitel, Základní a waldorfská škola, Ostrava - Poruba


 • Z portálu eKabinet.cz používám videa, a to hlavně v hodinách chemie a odborných chemických předmětech. Slouží ke shrnutí tématu a k aktivizaci a motivaci studentů. Portál je funkční a přehledný.

  Helena Mrázková, učitelka, VOŠZ a SZŠ, Praha 1


 • Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola, nepoužíváme z portálu eKabinet.cz veškerý obsah, ale vybrali jsme si Matematiku pro 1. stupeň ZŠ, kterou zapojujeme do výuky v 1. i 2. ročníku. Dětem se tento styl zpestření výuky velmi zamlouvá a mají ho rády.

  Zdeňka Kadláčková, ředitelka, ZŠ a MŠ, Rudná pod Pradědem


 • S portálem eKabinet.cz jsem velmi spokojená, využívám z něj zejména digitální vzdělávací materiály pro základní školu, předmět fyzika. Oceňuji na nich, že jsou dobře zpracované, názorné. Děti dovedou zaujmout, líbí se jim. Rády sledují videa a animace, vypracovávají zadaná cvičení. Digitální materiály, které jsem dosud používala (ať už vytvořené mnou nebo jinými učiteli) dle mého porovnání nejsou tak dobře a přehledně sestaveny, uspořádány a vytvořeny, jako digitální materiály na eKabinet.cz.

  Markéta Malíková, učitelka matematiky a fyziky, ZŠ L. Štúra, Ostrava - Poruba


 • Žijeme ve 21. století a proto je nutné, abychom se neomezovali pouze na klasické didaktické pomůcky, ale nabízeli dětem nové trendy, možnosti a experimenty i v oblasti digitálních technologií, které jsou nedílnou součástí technického pokroku. Materiály pro děti předškolního věku Krok za krokem a Hravá slovíčka jsou výborné, zahrnují široké možnosti využití, ať už pro jazykové, matematické či kognitivní vzdělávání. Jejich velikou výhodou je variabilita, kdy si například po zadání klíčového slova mohu sama dle potřeby sestavit skladbu vzdělávacích činností s ohledem na schopnosti a věk dětí.

  Alena Rybková, ředitelka, MŠ Srdíčko, Pardubice


 • Digitální vzdělávací obsah na eKabinet.cz využívám ve své speciální třídě pro děti s různým typem postižení pomocí dotykového monitoru. Chci vyzdvihnout metodickou příručku Školka hrou pro mateřské školy, kterou považuji za velmi kvalitní podpůrný materiál každé učitelky.

  Veronika Ešpandrová, učitelka ve speciální třídě, MŠ Láň, Rychnov nad Kněžnou


 • S materiály portálu eKabinet.cz se mi pracuje dobře. Využívám animace z části chemie pro střední školy. Pracuji zatím pouze s materiály v angličtině. Lekce si vybírám podle probírané látky, materiály podle toho, jak zaujmou mě. Nejčastěji průběhy reakcí, na kterých si studenti zapamatují princip. Cokoliv jiného, než psaní na tabuli je pro ně zajímavější. Obrázky nejsou akční, animace jsou lepší.

  Dagmar Kohoutová, učitelka chemie, Masarykova střední škola chemická, Praha 1


 • Moc se mi líbí práce s titulem Příprava na školu z edice eduSensus. Materiály jsou uzpůsobeny celé věkové skupině dětí v MŠ. Plusem je jednoduchá obsluha, přehlednost, děti rády řeší úkoly na tabuli. Výhodou jsou i pracovní listy u některých úkolů. Děti je mohou zpracovat jednotlivě u stolečku a společnou kontrolu udělat u tabule, nebo si každý může zkontrolovat úkol sám dle tabule. Pozitivně hodnotím, že úkoly jsou namluvené, takže děti si můžou materiály samy pouštět. Byly také nadšené z motivačních obrázků u splněných úkolů. Líbí se mi způsob vyhledávání, který je jednoduchý a přehledný, a také možnost sestavit si pracovní okna k tématu dopředu.

  Šárka Rummelová, učitelka, MŠ Sbíhavá, Praha 6


 • S portálem eKabinet.cz se pracuje bez problémů, používám materiály pro matematiku, vyzkoušela jsem i přípravu prezentací a úloh pro žáky. Materiály si vybírám podle aktuálního učiva a podle toho, co by žáci z daného celku potřebovali procvičit a tudíž prohloubit. Používám to, co považuji za dobře zpracované. Žáci jsou na práci s PC v matematice zvyklí. Materiály z portálu používám pro zjednodušení svého výkladu, pro lepší vizualizaci.

  Dagmar Kocichová, zástupkyně ředitele, učitelka matematiky a IVT, Gymnázium Hladnov, Ostrava


 • V lednu 2014 jsem začala pracovat s digitálními vzdělávacími materiály angličtina Nicole and Tommy. Pro děti jsou snadno pochopitelné, hned napoprvé zvládly jejich ovládání. Tato angličtina děti baví, líbí se jim i odměna v podobě animací za splnění úkolů. Pozitiva vidím v tom, že děti slyší výslovnost jednotlivých slov po kliknutí na obrázek, vnímají slovní hodnocení či zdůvodnění v angličtině. Jsou použity jednoduché věty. Oceňuji, že obrázek „mluví“, dále použití animací, jednoduchost výtvarného zpracování nebo rozdělení do tematických okruhů.

  Věra Latislavová, učitelka, MŠ Kraslice


 • Portál je přehledným nástrojem, například struktura biologie je vynikající a plně naplňuje moji představu o výukových elementech, ze kterých se vlastní hodina skládá. Materiály jsou zpracovány přehledně, s důrazem na základní učivo. Obsah znám dlouhodobě a rozhodně patří k tomu přehlednějšímu, co je na trhu k dispozici. Znám graficky lepší materiály, určitě najdeme lepší 3D, možná některá schémata budou dostupnější. Ale doposud, a že pracuji s výukovým obsahem již 20 let, jsem nenašel jiný produkt, který by odpovídal mé představě na prvky hodin, ze kterých se má vlastní hodina skládat. Díky angličtině se navíc nabízí využití metody CLIL jako takové.

  Milan Hausner, ředitel, ZŠ Lupáčova, Praha 3


 • S portálem eKabinet.cz se mi pracuje velmi dobře. Je přehledný, logicky členěný. Využívám žákovské lekce a animace z fyziky pro SŠ. Materiály volím jako doplnění učiva, které momentálně probírám v hodinách. Srozumitelně vysvětlují daný jev, videa či animace ukazují použití daného jevu v praxi či v běžném životě, příklady vedou k pochopení vysvětlovaného jevu. Určitě jsou zpestřením výuky a pomáhají pochopit vysvětlované fyzikální jevy. Studenti na ně reagují vesměs pozitivně. Oblíbená jsou krátká videa, animace i příklady, které ukazují dané jevy v běžném životě. Digitální vzdělávací materiály z portálu eKabinet.cz mají výhodu, že jsou ucelené podle tématu a obsahují vše od teorie až po videa, animace a procvičení.

  Svatava Danihelová, učitelka matematiky a fyziky, Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín


Názory žáků

 • Viděl jsem konečně své oblíbené mořské příšerky v úžasných barvách. Jednou budu slavným vědcem a určitě objevím nějaký důležitý lék, který pomůže mnoha lidem. Tento portál je pro mě velkým dobrodružstvím a každý týden se naučím něco nového.

 • Paní učitelka chemie nám prostřednictvím portálu a interaktivní tabule ukázala fakt dobré pokusy, které bychom jinak nemohli pozorovat.

 • Hodně se naučíme, i se pobavíme.

 • Můžeme si prohlídnout všechno, co nevidíme normálním zrakem. Je to PARÁDA!

 • Je to super portál, který nám ulehčí a zatraktivní vyučování. Líbí se mi, že jej můžeme používat doma i ve škole.

 • Mám z toho dobrý pocit a mám i lepší známky.

 • Takovým způsobem se mi zdá učení mnohem lehčí.

 • Portál je zajímavý. Baví mě, není to nudné. Oživí celou hodinu.

 • Líbí se mi to víc, než tradiční hodiny.

 • Videa a animace zpestřují hodinu.

 • Když mám udělané cvičení správně, žene mě to vpřed.

 • Takové vyučování bych chtěla mít každý den, moc se mi líbí.

 • Líbilo se mně to, protože to bylo zábavné a alespoň jsem nemusela rýsovat, stačilo udělat klik, klik, klik. Chtěla bych mít takové hodiny moc, moc, moc.

 • Líbilo se mi, že jsme byli na počítačích.

 • Nejlepší na tom je, že i doma na tu stránku můžu jít, mám doma internet a naši se nebudou moci zlobit, že se neučím a jenom sedím u počítače.

 • Celou hodinu jsem dával pozor a celé učivo jsem pochopil rychleji.
   
2019 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Přidejte se k nám na
Související stránky
www.eUlohy.cz
www.edulogy.cz
www.eskolkahrou.cz
www.tuul.cz

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat