Anglický jazyk


Digitální vzdělávací obsah pro výuku angličtiny v mateřských, základních a středních školách
 
Od začátečníků po pokročilé - A1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 
Založeno na obsahu učebnic mezinárodních vydavatelství.
 
Stovky hodin intenzivní výuky, audio a video nahrávek namluvených rodilými mluvčími, animace, odborná slovní zásoba a doplňkové materiály.
 
Integrovaný systém analýzy řeči a procvičování výslovnosti.
 
Doporučeno pro přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC.
 
Jednotlivé kurzy jsou svým grafickým zpracováním i celkovým pojetím uzpůsobeny různým věkovým skupinám.
 
Balíčky vzdělávacích materiálů naleznete v části Obchod/Balíčky.
 
1. Angličtina pro děti (4–7 let)

Angličtina Nicole and Tommy je určena pro nejmenší děti. Jedná se o poutavý a pestrý digitální obsah zaměřený na budování slovní zásoby. Atraktivním způsobem pomáhá při učení základních slovíček a nejčastěji používaných frází z oblastí jako rodina, domov, škola, hračky nebo zvířata. Instrukce ke cvičením jsou namluvené v češtině, aby jim děti rozuměly.  Připraveno je 20 tematických okruhů, 260 interaktivních aktivit na procvičování slovní zásoby, 400 slovíček s animovanými obrázky, motivační systém a 4 jazykové hry. To vše garantuje, že se děti při učení angličtiny budou skvěle bavit. 
 
    

2. Angličtina pro žáky a studenty (7–16 let)

Angličtina 24/7 Teen Talk je určena pro žáky od 9 do 13 let. Je rozdělena na 2 úrovně. Skládá se z 80 multimediálních lekcí a téměř 600 interaktivních cvičení. Slouží k výuce a procvičení anglické gramatiky, pro budování slovní zásoby pomocí slovníku s možností vyhledávání slovíček a také pro výuku správné výslovnosti díky nástroji pro její správný nácvik. Hry, animace, motivační systém a také britský teenager Gilbert, který celým kurzem provází, zaručí, že výuka bude děti bavit. Vhodné pro přípravu na mezinárodní zkoušku KET.
 
24/7 Teen Talk videa jsou svým zpracováním rovněž určena pro žáky od 9 do 13 let. Jedná se o 88 krátkých videí na výuku angličtiny, ve kterých je každodenní slovní zásoba použita v kontextu. Obsahem videí jsou zábavné příběhy a oblíbená témata (svět, historie, umění, kultura), zpracovaná vhodně pro danou věkovou skupinu. Videa vyžadují různou úroveň znalosti jazyka. Vycházejí z kurzu 24/7 Teen Talk a je možné je používat i samostatně – pro nácvik výslovnosti a mluvení i pro rozšíření slovní zásoby.
 
Kurz angličtiny All Right! je atraktivně zpracovaný, komplexní kurz pro teenagery ve věku od 12 do 16 let. Je rozdělen do tří úrovní a svým rozsahem je určen pro studenty od úplných začátečníků (úroveň A1), přes mírně pokročilé (úroveň A2) až po středně pokročilé (úroveň B1). Témata byla pečlivě vybrána tak, aby přilákala pozornost dospívajících žáků a poskytla jim podněty k zamyšlení a pro zajímavé diskuze v angličtině. Nabízí množství interaktivních cvičení, zahrnuje celkem 250 multimediálních lekcí a více než 700 interaktivních obrazovek. Součástí kurzu je nástroj pro kontrolu správné výslovnosti a nástroj na procvičování gramatiky. Učební pokroky jsou kontrolovány pomocí pravidelných kontrolních lekcí a dobré učební výsledky podporovány motivačním systémem.
 
Žáky ve věku od 7 do 12 let určitě zaujme interaktivní kurz angličtiny Wow! Obsahuje 20 lekcí a více než 250 interaktivních cvičení. V kontextu dětem přináší přibližně 1 200 slovíček, pro jejichž zapamatování slouží i obrázkový slovník. Výuka gramatiky je podpořena audio nahrávkami s příklady použití. Výhodou kurzu je také propracovaný systém zpětné vazby a motivace žáků ke studiu, včetně přehledu o dosažených studijních výsledcích. Pro jednodušší práci se cvičeními jsou instrukce v českém jazyce.

  
 
3. Všeobecná angličtina

Interaktivní kurz všeobecné angličtiny 24/7 Cambridge byl vytvořen na základě série „English in Use“ od vydavatelství Cambridge University Press a je vhodný pro přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET a FCE. K dispozici jsou tři úrovně pro úplné začátečníky (A1), mírně pokročilé (A2) a středně pokročilé (B1 – B2). Více než 450 hodin intenzivní výuky zahrnuje tisíce interaktivních cvičení, stovky audio a video nahrávek namluvených rodilými mluvčími, 16 testů, slovník se 6 500 novými slovíčky, fotografie, ilustrace, animace, simulace a jazykové hry ve více než 500 digitálních vzdělávacích materiálech pro každou úroveň.
 
Interaktivní kurzy angličtiny Skills Vocabulary a Skills Grammar jsou zaměřené na procvičování slovní zásoby a gramatiky na úrovních A1 až C2. Po vyplnění rozřazovacího testu je možné zaměřit se na některé ze 120 gramatických jevů nebo 60 tematických okruhů k procvičení více než 7 500 slovíček. Témata odpovídají reálným životním situacím a slovní zásoba je prezentována po tematických celcích a v souvislostech. Nástroj na rozpoznávání řeči umožňuje procvičování správné výslovnosti. Vhodné pro přípravu na mezinárodní zkoušky KET, PET, FCE, CAE a CPE.
 
24/7 Business English je interaktivní kurz obchodní angličtiny navazující na sérii „Business Targets“ autora Simona Greenalla od britského vydavatelství Macmillian Heinnemann. Lekce jsou založené na reálných obchodních situacích, které vyžadují znalost pokročilé slovní zásoby. Připraveno je 45 lekcí, 404 interaktivních aktivit, 5 znalostních testů, audio a video nahrávky, jazykové hry. K dispozici je slovník obchodní angličtiny a 300 nejpoužívanějších frází. Vhodné pro přípravu na mezinárodní zkoušky z obchodní angličtiny BEC.

  
 
2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat