Metodiky Školka hrou MŠ

Odborné metodické příručky Školka hrou


Odborné metodické příručky pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Jsou zpracovány s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a obsahují množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání.

Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na našem portálu v kombinaci s běžně dostupnými učebními pomůckami a nejnovějšími digitálními technologiemi. Více informací o digitálním vzdělávacím obsahu určeném pro předškolní vzdělávání naleznete ZDE.

Jak objednat

Odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA můžete objednat na www.eskolkahrou.cz, e-mailem na skolkahrou@edulogy.cz nebo telefonicky na 212 242 963.

Objednat můžete také vzdělávací box Školka hrou, který obsahuje odborné metodické příručky Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, časově neomezený přístup k digitálnímu edukačnímu obsahu interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu, angličtina Nicole and Tommy, dále školení pro učitele a zábavu pro děti.

Metodická příručka Školka hrou JARO

Kniha přináší téměř 50 aktivit na téma JARO pro rozšíření nabídky výchovně-vzdělávacích činností nejenom v tomto ročním období v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání. Integruje přitom vzdělávací oblasti do logických okruhů vycházejících ze života dětí a tím naplňuje RVP PV nejen po stránce očekávaných výstupů, ale také plní jeho požadavek na komplexní a přirozený rozvoj dětí předškolního věku.

Ukázku včetně návodu, jak knihu používat, a 4 vybraných aktivit naleznete ZDE.

Odbornou recenzi, kterou vypracovala Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., z katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, naleznete ZDE. Mj. v ní uvádí: „Příručka rozpracovává řadu námětů vycházejících z každodenních zkušeností dětí ze života v mateřské škole i mimo ni ve struktuře kopírující strukturu RVP PV. Její zpracování dává základ propojování vzdělávacích oblastí a tím vytváří možnosti působení na celou osobnost dítěte. Zejména oceňuji, že aktivity jsou uspořádány do okruhů, které respektují klíčové kompetence.“


  

Metodická příručka Školka hrou LÉTO

V knize je množství odkazů na inovativní edukační činnosti zaměřené na rozvíjeni poznání na téma LÉTO. Pomocí více než 50 aktivit umožňuje pedagogům hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy.

Ukázku včetně návodu, jak knihu používat, a 4 vybraných aktivit naleznete ZDE.
Odbornou recenzi, kterou vypracovala PhDr. Zora Syslová, Ph.D., z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, naleznete ZDE. Mj. v ní uvádí: "Připravovat pro děti vzdělávací nabídku, která by vyhovovala současným trendům, je velmi náročné. A právě Školka hrou se může stát dobrým pomocníkem, jak dostát současným nárokům předškolního vzdělávání."

  
 

Metodická publikace Školka hrou PODZIM

Tato kniha rozšiřuje paletu pedagogických nástrojů o aktivity na téma PODZIM. Koncepčně se posouvá k integraci vzdělávacích oblastí do logických okruhů vycházejících ze života dětí. Přirozené začlenění digitálního edukačního obsahu napomáhá plynulému přechodu dětí do základní školy.

Ukázku z příručky včetně návodu, jak knihu používat, a 4 vybraných aktivit naleznete ZDE.
Odbornou recenzi, kterou vypracovala doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., z Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, naleznete ZDE. Mj. v ní uvádí: "Promyšlená edukační nabídka využívá skupinových forem vzdělávacích aktivit vedoucí ke kooperativním činnostem s uplatněním Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí v podobě komunikačních, matematicko-logických, přírodovědných, konstrukčních koutků apod. Publikace tak reaguje na trendy současného předškolního vzdělávání ve prospěch uplatňování individualizace."

  

Metodická příručka Školka hrou ZIMA

Poslední díl rozšiřuje nabídku inovativních pedagogických nástrojů o aktivity na téma ZIMA. Pokračuje v koncepci integrace vzdělávacích oblastí do logických okruhů vycházejících z reality života dětí. Nenásilné začlenění digitálního edukačního obsahu slouží k získání praktických dovedností napomáhajících plynulému přechodu dětí do základní školy.
 
Ukázku z příručky včetně návodu, jak knihu používat, a 4 vybraných aktivit naleznete ZDE.

Odbornou recenzi, kterou vypracovala Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., z katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, naleznete ZDE. Mj. v ní uvádí: "Metodická příručka skladbou svých témat a vzdělávacího obsahu nabízí celou řadu aktivit pro rozvoj komunikativních, grafomotorických, matematických, přírodovědných i sociálních dovedností dětí předškolního věku. Předností publikace je úzké propojení edukačních témat s reálným životem dětí. Na základě simulace životních situací se děti učí řešit problémy, poznávat samy sebe, své okolí a kooperativně reagovat na aktuální témata současného světa. Tato publikace nabízí pedagogům i mnoho možností k naplňování preferovaných vzdělávacích cílů v souvislosti se současným trendem integrace potažmo inkluze ve vzdělávání."
   

2021 © EDULOGY, s.r.o. © Young Digital Planet S.A.
Všechna práva vyhrazena.

Upozornění

Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Podmínky používání
Ochrana osobních údajů

Pokračovat