Materiál patří do lekce

1.01.a Poznávání čísel 1 - 5